İnşaat Mühendisi Hakkında Bilgi

 

İnşaat Mühendisi

İNŞAAT MÜHENDİSİ

TANIM

Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

 

GÖREVLER

Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,

İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,

İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,

Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,

İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,

Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,

İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,

Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,

İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,

Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

▪ Hesap makinesi,

▪ Bilgisayar,

 

▪ Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri,

▪ Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Sayısal akıl yürütme gücüne sahip,

▪ Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma),

▪ Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili)

 

▪ Sorumluluk sahibi, dikkatli,

▪ Yöneticilik özelliklerine sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

– Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Erzurum),

▪ Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),

▪ Aksaray Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

▪ Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Antalya),

▪ Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),

▪ Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

▪ Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),

▪ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Manisa),

▪ Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),

▪ Çukurova Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Adana),

▪ Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),

▪ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),

▪ Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),

▪ Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),

▪ Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Kayseri),

▪ Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Kayseri),

▪ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

▪ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Elazığ),

▪ Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ankara),

▪ Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İngilizce),

▪ Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ş.Urfa),

▪ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

▪ İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

▪ İstanbul Teknik Üniversiresi İnşaat Fakültesi,

▪ Kahramanmaraş Sütci imam üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

▪ Karadeniz Teknik Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Trabzon),

▪ Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fak. (Trabzon),

▪ Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

▪ Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

▪ Mustafa Kemal Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Hatay),

▪ Namık Kemal Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi

▪ Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

▪ Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi,

▪ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Samsun),

▪ ODTÜ Mühendislik Fakültesi (Ankara),

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

▪ Osmangazi Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),

▪ Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Denizli),

▪ Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

▪ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),

▪ Süleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fak.(Isparta),

▪ Sinop Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

▪ Yeditepe Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

▪ Yıldız Teknik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

▪ Zonguldak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

▪ Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi (Edirne),

▪ Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi (İstanbul),

▪ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Matematik,

▪ Fizik,

▪ Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ‘nda (LYS) İnşaat Mühendisliği”, lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İnşaat Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

▪ Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

▪ Beton Teknolojisi, Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği, Hazır Beton Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, İstihkam, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Raylı Sistemler Teknolojisi, Raylı Sistemler Yol, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Ulaştırma , Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Ulaştırma ve Otomotiv, Yapı , Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Denetim, Yapı Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İnşaat Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dille eğitim yapan okullarda ise bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

 

Eğitimin:

1. yılında; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Yabancı Dil, Bilgisayar Programlama, İnşaat Mühendisliği için Jeoloji, İnşaat Mühendisliğine Giriş,

 

2. yılında; Mühendislik Mekaniği, Mühendislik Ekonomisi, Malzeme Bilimi, ileri düzeyde Matematik, İnşaat Mühendisliği Bilgisi Uygulaması, Topografya, Mukavemet, Yapı Malzemeleri, Mühendis Matematiği,

 

3. yılında; Yapı Mekaniğine Giriş, Ulaştırma Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Hidroloji, Mühendis Bilgilendirme Yöntemleri, İstatistiksel Yöntemler, Trafik Mühendisliğine Giriş, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği,

 

4. yılında; Temel Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Betonarme, Yapım Mühendisliği ve İşletmesi, Su Kaynakları Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapı Tasarımı derslerini almaktadırlar.

 

Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “”İnşaat Mühendisi ” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. En yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır. Kendi işyerini açabilirler.

 

Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır. Ancak yeni üniversitelerin açılması ve üniversitelere göre farklılık gösteren eğitim olanakları nedeniyle yeni mezun olan inşaat mühendislerinde işsiz kalma olasılığı daha fazladır.

 

İnşaat Mühendisleri Odası Yayınlarından edinilen bilgiye göre ülkemizde inşaat mühendisliği eğitimi gören kadın sayısı oldukça azdır. İnşaat mühendisi olarak görev yapan bayanların büyük çoğunluğu da büroda proje mühendisliği yapmaktadır.

 

İnşaat sektörü devamlı gelişim ve ilerleme içinde olduğundan gelişen teknolojinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca uzmanlaşma (köprü, baraj, otoyol, bina inşaatı) ve bilgisayar kullanımı artmaktadır. Deprem ve diğer tabii afetler göz önünde bulundurularak yapılaşmaya gidilmesi inşaat mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir.

 

Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuş ve bu kapsamda Avrupa’daki İnşaat Mühendislerinin eğitim düzeylerinin eşitlenmesi çalışmaları için ön hazırlık yapılmaktadır. Bu amaçla da mezuniyet sonrası eğitimle sertifikalı mühendislik uygulamasının işler hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Mezuniyet sonrası tecrübe ile katılınılan teknik toplantı, mesleki seminer ve sempozyumlar göz önünde bulundurularak uzmanlardan oluşan bir komite önünde sözlü ve yazılı bir şekilde sınav yapılarak bu sertifikanın elde edilmesi düşünülmektedir.

 

Büyük inşaat firmaları özellikle son yıllarda yurt dışında da ihale almaktadırlar. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında görev yapan inşaat mühendisleri de vardır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar.

Özel işyerlerinde çalışanlarda ise kazanç, tecrübeye ve bölgelere göre değişmektedir. Genellikle büro görevi yapanlar asgari ücretin dört katı kadar, şantiye mühendisliği yapanlar asgari ücretin sekiz katı kadar, yabancı dil, bilgisayar ve deneyimi olanlar ise asgari ücretin dokuz katı kadar ücret alırlar.

Kendi işyerlerini açarak müteahhitlik yapanlarda ise ücret yapılan işe göre değişkendir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek eğitiminden sonra yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve büyük firmaların açtığı mesleki eğitim kursları vardır. İnşaat Mühendisleri Odası ihtiyaca göre sık sık çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

 

Meslekte uzmanlaşma imkanı oldukça fazladır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde;

 

▪ Yapı Malzemesi,

▪ Yapı İşletmesi,

▪ Deprem Mühendisliği,

▪ Geoteknik (Yer bilimleri),

▪ Ulaştırma ve Tatbiki Yapı Analizi,

▪ Mekanik ve Boyutlandırma,

▪ Hidrolik,

▪ Su Yapıları (Barajlar, bentler, dalga kıran),

▪ Yol, Demiryolu gibi alanlarda uzmanlaşmak mümkündür.

 

İlgili fakültede eğitimini bitiren kişi mühendis unvanı alır. Daha sonra Yüksek Mühendislik, Bilim Uzmanlığı, Bilim Doktorluğu eğitimiyle meslekte yükselme ve ilerleme mümkün olabilmektedir.

 

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel işyerlerinde çalışan inşaat mühendisleri deneyim ve yeteneklerine bağlı olarak zaman içerisinde yönetim kademelerine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

▪ Mimar,

▪ Jeofizik Mühendisi,

▪ Çevre Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

▪ Meslek elemanları,

▪ 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Başvuru Kılavuzu,

▪ 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x